Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Perustuskauppa Oy (3196965-8)
Karkkilantie 7, 12600 Läyliäinen
info@perustuskauppa.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Reijo Jokinen
reijo.jokinen@beotek.fi
+358 40 046 7110

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste
Keräämme henkilötietoja Asiakassuhteen hoitamista (pitää sisällään mm. yhteydenpidon) sekä tarjousten ja tilausten tarkoituksenmukaista käsittelemistä varten. Keräämme henkilötietoja lisäksi markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on palvelua käyttävän Asiakkaan suostumus. Rekisterinpitäjä ei kerää Asiakkaista tietoja, jotka eivät ole välittömästi merkityksellisiä yllä mainittujen tarkoitusten toteuttamiselle. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn on edellytys palvelun käyttämiselle. Henkilötietoja ei kerätä tai saada muulta taholta, kuin Asiakkaalta itseltään. Pääasiassa Asiakas luovuttaa henkilötiedot rekisteröityessään palveluun ja tehdessään tarjouspyyntöjä.

Henkilötietoja vastaanottavat sekä käsittelevät tahot
Asiakkaan henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät yllä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi, Perustuskauppa Oy:n työntekijöiden lisäksi sen yhteistyökumppanit, toimitusten laskuttajana tai tuotteiden toimittajana. Asiakkaan henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin Asiakassuhteen tarkoituksenmukainen hoitaminen sitä vaatii.

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus päästä tarkistamaan Rekisterinpitäjän hänestä keräämänsä tiedot, sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) taikka käsittelyn rajoittamista (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin). Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Asiakkaan on oikeuksiaan käyttääkseen otettava yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla tai puhelimitse.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Asiakkaaseen ei kohdisteta automatisoitua päätöksentekoa eikä profilointia.

Muutokset henkilötietojen käsittelyssä
Jos Rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon ne kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava Asiakkaalle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot.

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 31.05.2019. Viimeisin muutos 18.05.2022.