Sopimusehdot

1. Yleistä

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan Perustuskauppa Oy:n (jäljempänä myös Palveluntarjoaja) tarjoaman verkkopalvelun ”Perustuskauppa” (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön, jossa rakennusalan ammattilaiset (jäljempänä ”Asiakkaat”) voivat hankkia verkkopalvelusta Perustuskauppa Oy:n tuotteita ja palveluita. Joidenkin tuotteiden osalta Perustuskauppa Oy välittää kolmannen tahon, kuten tuotteen valmistajan tai maahantuojan, tuotteet Asiakkaalle Palvelussa tehdyn sopimuksen mukaan. Tällöin tuotteet voi toimittaa suoraan Asiakkaalle myös tällainen muu taho kuin Perustuskauppa Oy. Näitä ehtoja sovelletaan lisäksi Asiakkaan Palvelun kautta tekemiin kaikkiin tilauksiin ja tuotteiden toimituksiin siltä osin, kun yksittäisen tilauksen ja toimituksen yhteydessä ei ole muuta sovittu Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä.

1.2 Palvelun kautta tehtävän tarjouspyynnön jälkeinen sitova sopimus syntyy Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille. Sopimuksen osapuolet ilmoitetaan Palvelussa ostoskorin yhteydessä sekä tilausvahvistuksessa. Palveluntarjoajan ajantasaiset yhteystiedot ovat nähtävissä täällä www.perustuskauppa.fi.

1.3 Tämä verkkopalvelu on tarkoitettu yksinomaan tuotteiden tarjoamiseen, toimittamiseen, välittämiseen ja myyntiin rakennusalan ammattilaisille sivuston hyödyntämän erityisen tarjouspyyntötyökalun avulla. Kun tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu tarjottavan kuluttajan asemassa oleville tahoille, jäävät Perustuskauppa.fi sivustolla tehdyt tarjouspyynnöt, kaupat sekä tuotteiden toimitukset kokonaisuudessaan kuluttajansuojalainsäädännön ulkopuolelle.

2. Rekisteröityminen

2.1 Asiakas voi halutessaan rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi täyttämällä yhteystietolomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Palvelun käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. Palvelussa on tai saattaa olla näitä yleisiä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.

2.2 Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja huolellisesta säilytyksestä. Asiakas vastaa omaan tiliin liitetyistä osto-oikeuksista ja näihin liittyvistä muutoksista. Asiakas vastaa kaikista tunnuksella tehdyistä tilauksista.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus evätä rekisteröityminen perustellusta syystä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus maksuvelvollisuuden laiminlyönnin, Palvelun väärinkäytön, lainsäädännön tai näiden ehtojen rikkomisen tai muun perustellun syyn vuoksi.

3. Henkilö- ja muut tunnistetiedot ja niiden käyttö

3.1 Asiakasta koskevat henkilö- ja muut tunnistetiedot kerätään ja tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttöä koskeva tietosuojaseloste on nähtävissä sivustolla www.perustuskauppa.fi.

4. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

4.1 Asiakas voi tehdä tarjouspyynnön Palvelussa. Tehty tarjouspyyntö ei sido Asiakasta. Tarjouspyyntö vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tarjouspyynnön jälkeen Asiakas saa tarjouksen henkilökohtaisen yhteydenoton kautta. Asiakkaan tulee hyväksyä tarjous 5 päivän kuluessa sen tekemisestä. Tämän jälkeen Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle tilausvahvistuksen tarjouksen mukaisesti. Tilausvahvistuksen jälkeen syntynyt sopimus on osapuolia sitova. Tilauksen jälkeen tuotteet toimitetaan sovitun aikataulun mukaan Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen tai asetetaan Asiakkaan noudettaviksi sovitussa paikassa.

4.2 Kunkin tuotteen tiedot, ominaisuudet, saatavuus, ovh-hinta, toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan Palvelussa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien omilla sivuilla esittämistä tiedoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tekemistä virheellisistä tai vääristä tuotetilauksista, vaan Asiakas on itse velvollinen tarkistamaan ja selvittämään tarjottujen tuotteiden yhteensopivuuden rakennuskohteeseen.

4.3 Kaikki Palvelussa ilmoitetut hinnat ovat ovh- hintoja, joiden perusteella Asiakas saa yksilöidyn tarjouksen. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tilaus, jos tuotteen hinta on Palvelussa hintavirheen takia selkeästi poikkeava markkinahinnasta.

4.4 Kun Asiakas on hyväksynyt tarjouksen, tilausta ei voi enää muuttaa verkkopalvelussa. Jos tilausta halutaan vielä muuttaa, on otettava yhteyttä verkkopalvelun asiakaspalveluun.
Asiakas saa hyväksymästään tilauksesta sähköisen tilausyhteenvedon sekä tilausvahvistuksen, sen jälkeen kun asiakaspalvelu on käsitellyt tilauksen. Tilausvahvistuksesta näkyy tilauksen tiedot sekä tarkempi toimitusaika. Säilytä tilausvahvistus mahdollista myöhempää tarvetta varten.

4.5 Tilaukset toimitetaan sovitun aikataulun mukaisesti Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei ole sovittu noutokaupasta. Tilauksia toimitetaan ainoastaan Suomen alueella (pl. Ahvenanmaa) osoitteisiin, joihin on kiinteä maantieyhteys. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa. Toimituksen siirto tästä eteenpäin on Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaalta tarkistetaan tuotteen luovutuksen yhteydessä henkilöllisyys. Jos tuotteen noutaa joku muu kuin tuotteen tilannut Asiakas, tulee vastaanottajalla olla valtakirja Asiakkaalta.

4.6 Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa. Asiakkaalle ilmoitetaan tuotteen arvioitu toimitusaika. Mikäli tuotteen toimituksessa ilmenee toimitusvaikeuksia, asiakkaaseen otetaan yhteyttä Palveluntarjoajan toimesta. Asiakkaalle erikseen tilattujen tilaustuotteiden arvioitu toimitusaika ilmoitetaan Palvelussa.

4.7 Toimitukset tapahtuvat arkipäivisin. Kuljetusliike sopii jakeluajankohdan Asiakkaan kanssa erikseen. Toimitus suoritetaan lähetyksen edellyttämällä kalustolla lähimpään mahdolliseen purkupaikkaan, jonne jakeluauton on mahdollista päästä. Toimituksen siirto tästä eteenpäin on Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaalta tarkistetaan tuotteen luovutuksen yhteydessä henkilöllisyys. Jos tuotteen noutaa joku muu kuin tuotteen tilannut Asiakas, tulee noutajalla olla valtakirja Asiakkaalta.

4.8 Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Asiakasta pyydetään ilmoittamaan mahdolliset tuotepuutteet ja kuljetusvauriot Palveluntarjoajalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jos tuote on vaurioitunut, on Asiakkaan tehtävä siitä merkintä kuljetusliikkeen rahtikirjaan / lähetteeseen.

4.9 Asiakas voi myös valita noutaa tuotteet Palveluntarjoajan tiloista, jotka on ilmoitettu Palvelussa. Tällöin Palveluntarjoaja asettaa tavarat Asiakkaan saataville sovittuna ja tilausvahvistuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Asiakas on velvollinen noutamaan tavarat, Jos Asiakas jättää maksamansa tuotteet noutamatta Palveluntarjoajan kanssa sovitussa ajassa, peruuntuu kauppa, jolloin Palveluntarjoaja palauttaa kauppahinnan Asiakkaalle. Palveluntarjoajalla on oikeus korvaukseen vahingoista ja kuluista, joita tälle syntyy sen seurauksena, ettei Asiakas nouda tuotteita. Palveluntarjoaja pidättää nämä kulut kauppahinnasta.

5. Laskutus ja maksuehdot

5.1 Palveluntarjoaja tai muu tuotteen valmistava tai toimittava taho laskuttaa tilatut tuotteet suoraan Asiakkaalta. Lasku toimitetaan ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, ellei muuta ole sovittu.

5.2 Omistusoikeus tuotteisiin säilyy Palveluntarjoajalla kunnes tuotteet on kokonaisuudessaan maksettu.

6. Tilauksen sitovuus

6.1 Tilaus on Asiakasta sitova. Sitä ei voi peruuttaa, eikä tuotteilla ole vaihto- tai palautusoikeutta.

7. Tuotteen virhe ja takuu

7.1 Virhetilanteessa asiakkaan tulee olla ensin välittömästi yhteydessä verkkopalvelun asiakaspalveluun sähköpostitse info@perustuskauppa.fi.

7.2 Jos tuotteelle myönnetään takuu, takuutodistuksena toimii verkkopalvelun tilausvahvistus (Asiakkaan kuitti). Palveluntarjoaja vapautuu takuuajan vastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoontuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta

8. Vastuunrajoitus

8.1 Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle – Palvelusta tai sen käytöstä taikka siitä, ettei Palvelu ole käytettävissä.

9. Muut ehdot

9.1 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.

9.2 Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.

9.3 Sen lisäksi mitä näissä ehdoissa muualla on todettu, Palveluntarjoaja voi muuttaa tilaus- ja toimitusehtoja esimerkiksi lakimuutosten tai viranomaismääräysten vuoksi. Viimeisimmät tiedot muutoksista löytyvät tilaus- ja toimitusehdoista.

9.4 Palvelun sisällön tai Palvelun kautta tarjottavien tuotteiden kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Palvelun sisällön, tekniikan, tai materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Palveluntarjoajan lupaa on kielletty.

9.5 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilta.

9.6 Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta. Kiellettyä on käyttää mitään robottia tai muuta laitetta taikka menetelmää tarkkailemaan Palvelun sisältöä tai käyttöä.

9.7 Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen sekä lain tai hyvän tavan vastaisella Palvelun käytöllä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.

9.8 Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin tulkinta ja riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.

9.9 Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliset riidat käsitellään Perustuskauppa Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.